Llengües

Sànscrit

Justificació
El sànscrit és la llengua clàssica que ha vehiculat durant mil·lennis els textos de la cultura i religió de l'Índia. Un coneixement bàsic de sànscrit aporta rigor a l'estudi del pensament filosòfic i la cosmovisió religiosa hindú. Des del punt de vista lingüístic, conèixer l'estructura i lexicografia bàsiques de la llengua sànscrita complementa l'estudi d'altres llengües clàssiques d'arrel indoeuropea, com el grec i el llatí.

Requisits

Disposar d'un coneixement bàsic sòlid de la gramàtica de la pròpia llengua facilita l'assimilació dels conceptes de morfologia i sintaxi sànscrita.

Llengües

Semestre: 1r semestre
Inici: 30-09-2023
Final: 29-01-2024
ECTS: 4
Ver Precios
Professorat:
Dra. Laia Villegas

Matricular-me

Competències i Objectius

Competències

1. Reconeixement de l'escriptura sànscrita.
2. Pronunciació correcta de la fonètica sànscrita.
3. Comprensió lectora de frases elementals.
4. Anàlisi lingüística i traducció.
5. Adquisició i pràctica de mètodes i tècniques d'estudi de la llengua i els seus textos.

Objectius

1. Familiarització gradual amb la lectura, escriptura i pronuncia de l'alfabet sànscrit (devanā*garī).
2. Analitzar, comprendre i traduir textos narratius simplificats.
3. Dominar la morfologia i sintaxi bàsica (declinacions i conjugacions més freqüents).
4. Adquisició de vocabulari bàsic i terminologia fonamental de la religió i filosofia hindú.

Continguts

· Introducció a la Història de la llengua i literatura sànscrita • Fonètica sànscrita i sistema de transliteració internacional • Ordre alfabètic i ús del diccionari. recursos en línia • Escriptura del sànscrit: l'alfabet devanāgarī • Visió general de la gramàtica sànscrita • Fonètica (1): Sandhi vocàlic i Gradació vocàlica (guna i vriddhi) • Tipus de paraules i ordre de les paraules en la frase • Funció gramatical dels vuit casos • Declinació dels substantius masculins i neutres de tema en -a • Conjugació del present d'indicatiu dels verbs temàtics • Verbs irregulars: karoti i asti • Pronoms personals (1) • Partícules indeclinables (1) • Pronoms interrogatius . Recitació de textos (1)

Metodologia

La metodologia del curs promou l'aprenentatge autònom sota la guia i supervisió del professor. De forma quinzenal s'enviarà una unitat didàctica amb:
- Continguts teòrics amb exemples i vocabulari (lectura de la unitat, amb resum audiovisual).
- Exercicis per a la integració gradual dels continguts.
- Lectura i traducció de textos simplificats .
- Solucionari d'autoavaluació.
- Una activitat sobre temes complementaris (context cultural i històric, alfabet sànscrit, pronunciació, maneig del diccionari i dels recursos online, etc).
La distribució del temps s'estructura com segueix:
- Lectura i estudi personal de la unitat: 40%.
- Realització dels exercicis i Autoavaluació: 30%.
- Activitats complementàries 10%.
- Tutories: 10%.
- Participació en fòrums virtuals 5%.
- Jornades presencials: 5%.

Avaluació

Avaluació continuada mitjançant lliurament quinzenal de:

- Exercicis de les unitats didàctiques. En el moment del lliurament, s'enviaran les solucions per a l'autoavaluació i s'obrirà el període d'una setmana per a la resolució de dubtes mitjançant tutoria individual i l'ús del fòrum virtual. 
- Resultat de l'autoavaluació.
- Activitats complementàries
Avaluació final: Qüestionari final de curs per a avaluar l'assimilació de tots els continguts del curs

Bibliografia

Material d'estudi
Història de la llengua
Filliozat, P-S., La llengua sànscrita: An Overview, Barcelona, Herder, 2018.
Mètode bàsic del curs:
Les unitats didàctiques del curs estan basades en el manual de Killingley, Sr. K., BeginningSanskrit (vol 1), Newcastle: Grevatt & Grevatt, 2006.
Recursos informàtics
Diccionari online: www.spokensanskrit.de
Programari per a escriptura devanagari: ITranslator 2003
Materials complementaris (opcionals):
Gramàtiques:
Gonda, J., A concise elementary grammar of theSanskrit Language, with exercises, readingsections and a glossary, Leiden: Brill, 1966.
Macdonell, A. A Sanskrit Grammar for Students(1927), 1997, Delhi: Motilal Banarsidass.
Diccionaris:
Apte, V. S., The Practical Sanskrit-*EnglishDictionary, Delhi: Motilal Banarsidass. M.
(també online)
Monier Williams, Sanskrit-*English Dictionary, Delhi: Motital Banarsidass. (també online)
Pujol, Oscar. Diccionari Sàncrit-Català, 2005, Barcelona: Enciclopèdia Catalana. (de pròxima publicació en castellà: Diccionari Sànscrit-Espanyol, Barcelona, Herder, 2019)
Este sitio web utiliza cookies tanto propias como de terceros para mejorar la experiencia de navegación y recopilar información estadística relacionada con ella. Al hacer click en Acepto, estás dando tu consentimiento para el uso de esta tecnología pudiendo deshabilitar esta opción desde tu navegador.
Acepto Más Información