REQUISITS D'ACCÉS

PROCEDIMENT DE MATRICULACIÓ

REQUISITS D'ACCÉS

Titulació mínima exigida: Batxillerat, cicle formatiu de grau mig o equivalent.

 

PROCEDIMENT DE MATRICULACIÓ

La matrícula del curs 2023-24 s’obrirà de l'3 de juliol 2023 al 26 setembre de 2023 (per al primer semestre) i de l'3 de juliol de 2023 al 13 de febrer de 2024 (per al segon semestre).

La matrícula es pot fer mitjançant el formulari d’inscripció que trobaran a la pàgina web: Formulari matrícula

Documentació a presentar:

  • Fotocòpia del document d’identitat: DNI, NIE, passaport etc
  • Fotocòpia del títol corresponent als estudis requerits per a l’admissió al centre (o el seu resguard).
  • Fotografia mida carnet
  • Resguard d’ingrés bancari en el cas d’haver triat aquesta modalitat de pagament.
  • Carta de compromís signada que trobareu a aquí

La matrícula es fa efectiva quan s'ha pagat l'import del curs o dels cursos. Un cop abonada no s'accepten canvis ni anul·lacions.

PAGAMENT

Tipus de pagaments

Ingrés bancari:

L’alumne/a haurà de fer un ingrés al núm. de compte de La Caixa ES65 2100 0803 920201007813 per l’import total de la matrícula.

Data límit de pagament

Per al primer període de matrícula: 30 de septembre 2023

Per al segon període de matrícula: 18 de febrer 2024

Tot alumne que no hagi fet efectiu el pagament abans de la data establerta, serà donat de baixa a tots els efectes, entenent que no ha complert amb el compromís assumit a l’hora de formalitzar la matrícula.

Domiciliació bancària:

Triant aquesta modalitat de pagament es pot demanar el fraccionament de l’import de la matrícula fins a tres terminis.

Cal que en el moment de formalitzar la matrícula, l’alumne/a ens faciliti el núm. De compte on voldrà que se li cobrin els rebuts.

Els rebuts retornats s’hauran d’abonar en efectiu o en un ingrés bancari a la Secretaria durant el mes en curs amb un recàrrec de 4 euros. Si després de ser requerit per secretaria el pagament no es fa efectiu en el termini de 15 dies, l’alumne serà donat de baixa amb independència del nombre de fraccionaments que hagi pagat.

En cas de repetir-se el procés de requeriment tres vegades, l’ISCREB no admetrà iniciar un quart procediment i l’alumne/a serà donat de baixa definitivament.

NOMBRE MÍNIM D'INSCRIPCIONS

L'ELC es reserva el dret d'anul·lar el curs abans del seu inici si no s'arriba a un mínim de 8 matriculats.

 

BAIXA VOLUNTÀRIA

Un cop formalitzada la matrícula, l’alumne que vulgui causar baixa, ho haurà de comunicar per escrit a la secretaria de l’ELC. En cap cas es retornarà l’import de la matrícula ja abonada.

Este sitio web utiliza cookies tanto propias como de terceros para mejorar la experiencia de navegación y recopilar información estadística relacionada con ella. Al hacer click en Acepto, estás dando tu consentimiento para el uso de esta tecnología pudiendo deshabilitar esta opción desde tu navegador.
Acepto Más Información