Llengües

La literatura egípcia I. Textos civils i sapiencials

Justificació
Gràcies al desxiframent de l’escriptura jeroglífica del que s’acaben de celebrar els dos centenaris, s’han pogut analitzar i traduir gran part dels textos egipcis conservats fins als nostres dies; s’ha de dir gran part, ja que encara hi ha textos que estan esperant el seu treball i traducció i, se’n continuen descobrint de nous. Els textos s’han conservat en suports tan diversos com la fusta, la pedra, la ceràmica, la pedra o el papir. El seu estudi ha permès veure l’enorme quantitat de textos conservats en varietats d’àmbits i estils, des de textos de caire científic, fins autobiografies, passant per contes i textos funeraris entre molts d’altres. Aquest primer curs pretén ser una introducció a la literatura egípcia i als textos que ens ajuden a conèixer com vivien els antics egipcis, quines eren les seves sensibilitats i les creences que marcaven la seva manera de situar-se en el món.

Requisits

No són necessaris coneixements previs sobre l’Antic Egipte.

Llengües

Semestre:
Inici: 18 d'octubre 2023
Final: 15 de desembre 2023
ECTS: 30h
Ver Precios
Professorat:
Llic. Pilar Casals

Matricular-me

Competències i Objectius

Competències

Transversals:
1. Capacitat d'anàlisi i síntesi.
2. Capacitat d'interrogar-se pel propi passat.
3. Habilitats de recerca.
4. Reconeixement de la diversitat i multiculturalitat com a element enriquidor per a la pròpia existència.
Específiques:
1.Coneixement dels diferents textos que componen la literatura egípcia.
2. Comprensió de la concepció egípcia del món a través dels diferents tipus de textos conservats.
3. Capacitat de connectar els coneixements adquirits amb altres àrees de coneixement.

Objectius

Coneixements:
1. Identificar els diferents suports sobre les que s’han conservat els textos.
2. Aproximació als textos des de la perspectiva literària i històrica.
3. Adquirir nocions sobre la vida dels antics egipcis a través de l’estudi dels textos.
4. Conèixer els textos principals de cadascun dels gèneres presentats.
Habilitats:
1. Familiaritzar-se amb els diferents tipus de textos de caire civil i sapiencial.
2. Analitzar els diferents gèneres literaris, identificant-ne les característiques pròpies.
3. Capacitat d’apropar-se a la civilització egípcia a través de la seva producció textual.

Continguts

Gràcies al desxiframent de l’escriptura jeroglífica del que s’acaben de celebrar els dos centenaris, s’han pogut analitzar i traduir gran part dels textos egipcis conservats fins als nostres dies; s’ha de dir gran part, ja que encara hi ha textos que estan esperant el seu treball i traducció i, se’n continuen descobrint de nous. Els textos s’han conservat en suports tan diversos com la fusta, la pedra, la ceràmica, la pedra o el papir. El seu estudi ha permès veure l’enorme quantitat de textos conservats en varietats d’àmbits i estils, des de textos de caire científic, fins autobiografies, passant per contes i textos funeraris entre molts d’altres. Aquest primer curs pretén ser una introducció a la literatura egípcia i als textos que ens ajuden a conèixer com vivien els antics egipcis, quines eren les seves sensibilitats i les creences que marcaven la seva manera de situar-se en el món.

Metodologia

La metodologia utilitzada és l'ensenyament-aprenentatge autònom, amb una avaluació de caràcter acumulatiu. Per a millorar el procés d'estudi, les activitats proposades es combinen com:

 

-“Lliçó magistral” (lectura atenta sobre els diferents apartats), complementada amb vídeos i lectures d’altres materials.

-“Sessió presencial-virtual”.

- Plantejament de problemes i ús del fòrum: molt útil per a esclarir els possibles dubtes i preguntes que puguin sorgir.

-Qüestionaris, participació fòrums i exercicis.

 

L'assignatura comprèn 30 hores que distribuïdes:

Interacció i comunicació a l'aula (25%).

Hores d'estudi i treball de l'alumne/a (75%).

Avaluació

L’avaluació tindrà en compte la participació als fòrums, i la realització de les diferents activitats. Al no exigir-se requisits previs, no hi haurà cap avaluació inicial.

El curs comptarà amb la participació als fòrums per al seguiment dels diferents temes, la realització de qüestionaris de revisió de l’après i la realització de dos exercicis al llarg de l’assignatura.

La nota del curs provindrà de la realització de totes les activitats realitzades durant el curs:

-Participació en els fòrums i sessió presencial virtual (20% de la nota final).

-Realització qüestionaris (20% de la nota final).

-Realització dels exercicis (60% de la nota final).

Bibliografia

Material d'estudi
El material per al seguiment de l’assignatura es proporcionarà a mesura que el curs avanci, juntament amb bibliografia específica i referències a webs.
Bibliografia ampliativa:
LICHTHEIM, M., Ancient Egyptian Literature. A Book of Readings, Vol. I, II i III, Londres: University of California Press 2006.
LÓPEZ, J., Cuentos y fábulas del Antiguo Egipto, Barcelona: Trotta 2005.
LOPRIENO, A., La pensée et l’Écriture. Pour une analyse sémiotique de la culture égyptienne, París: Cybelle 2001.
SERRANO DELGADO, J.M., Textos para la historia antigua de Egipto, Madrid: Cátedra 2021.
Este sitio web utiliza cookies tanto propias como de terceros para mejorar la experiencia de navegación y recopilar información estadística relacionada con ella. Al hacer click en Acepto, estás dando tu consentimiento para el uso de esta tecnología pudiendo deshabilitar esta opción desde tu navegador.
Acepto Más Información