Lenguas

Los templos egipcios

Justificación
Apropar-se al coneixement de la religió egípcia suposa canviar els nostres paràmetres actuals per endinsar-se en una concepció on el llenguatge mític es converteix en el protagonista. Les creences des d’antic no tan sols han deixat la seva petja a través de tradicions i textos religiosos que s’han conservat, sinó també a través de les seves construccions. La civilització egípcia n’és un exemple. L’estudi dels temples, des dels més ben conservats, avui encara ben imponents, fins als que han patit més el pas del temps, ha aportat llum al coneixement d’aquesta civilització possibilitant una millor aproximació al fet religiós de l’antiga civilització nilòtica. Els temples però, no eren tan sols edificis de caràcter religiós, sinó que també tenien un paper econòmic i social molt important. Al llarg del curs ens aproximarem a aquests edificis mil·lenaris a través de diverses perspectives per il·luminar no tan sols la seva funció, sinó també la seva concepció religiosa i característiques.

Requisitos

No són necessaris coneixements previs sobre l’Antic Egipte.

Lenguas

Semestre:
Inicio: 18/3/25
Final: 1/5/25
ECTS: 30h
Veure Preu
Profesorado:
Lic. Pilar Casals

Matricularme

Competencias y Objetivos

Competencias

Transversals:
1. Capacitat d'anàlisi i síntesi.
2. Capacitat d'interrogar-se pel propi passat.
3. Habilitats de recerca.
4. Reconeixement de la diversitat i multiculturalitat com a element enriquidor per a la pròpia existència.
Específiques:
1.Coneixement de les característiques principals dels temples egipcis.
2. Comprensió de la concepció religiosa que impregna els temples.
3. Capacitat de connectar els coneixements adquirits amb altres àrees de coneixement.

Objetivos

Coneixements:
1. Adquirir nocions sobre la simbologia dels temples egipcis.
2. Conèixer les característiques principals d’aquests edificis.
3. Aproximació als temples des de la perspectiva religiosa, històrica, econòmica-social i arqueològica.
Habilitats:
1. Familiaritzar-se amb les característiques principals dels temples egipcis.
2. Analitzar les diferents funcions que realitzaven els temples egipcis.
3. Capacitat de reconèixer els diferents tipus de temples.

Contenidos

Apropar-se al coneixement de la religió egípcia suposa canviar els nostres paràmetres actuals per endinsar-se en una concepció on el llenguatge mític es converteix en el protagonista. Les creences des d’antic no tan sols han deixat la seva petja a través de tradicions i textos religiosos que s’han conservat, sinó també a través de les seves construccions. La civilització egípcia n’és un exemple. L’estudi dels temples, des dels més ben conservats, avui encara ben imponents, fins als que han patit més el pas del temps, ha aportat llum al coneixement d’aquesta civilització possibilitant una millor aproximació al fet religiós de l’antiga civilització nilòtica. Els temples però, no eren tan sols edificis de caràcter religiós, sinó que també tenien un paper econòmic i social molt important. Al llarg del curs ens aproximarem a aquests edificis mil·lenaris a través de diverses perspectives per il·luminar no tan sols la seva funció, sinó també la seva concepció religiosa i característiques.

Metodología

La metodologia utilitzada és l'ensenyament-aprenentatge autònom, amb una avaluació de caràcter acumulatiu. Per a millorar el procés d'estudi, les activitats proposades es combinen com:

-“Lliçó magistral” (lectura atenta sobre els diferents apartats), complementada amb vídeos i lectures d’altres materials.

-“Sessió presencial-virtual”.

- Plantejament de problemes i ús del fòrum: molt útil per a esclarir els possibles dubtes i preguntes que puguin sorgir.

-Qüestionaris, participació fòrums i exercicis.

L'assignatura comprèn 30 hores que distribuïdes:

Interacció i comunicació a l'aula (25%).

Hores d'estudi i treball de l'alumne/a (75%).

Evaluación

L’avaluació tindrà en compte la participació als fòrums, i la realització de les diferents activitats. Al no exigir-se requisits previs, no hi haurà cap avaluació inicial.

El curs comptarà amb la participació als fòrums per al seguiment dels diferents temes, la realització de qüestionaris de revisió de l’après i la realització de dos exercicis al llarg de l’assignatura.

La nota del curs provindrà de la realització de totes les activitats realitzades durant el curs:

-Participació en els fòrums i sessió presencial virtual (20% de la nota final).

-Realització qüestionaris (20% de la nota final).

-Realització dels exercicis (60% de la nota final).

Bibliografía

Material de estudio
El material per al seguiment de l’assignatura es proporcionarà a mesura que el curs avanci, juntament amb bibliografia específica i referències a webs.
Bibliografia ampliativa:
Arnold, D., The Encyclopaedia of Ancient Egyptian Architecture, Londres: I. B. Tauris 2003.
Loprieno, A., La pensée et l’Écriture. Pour une analyse sémiotique de la culture égyptienne, París: Cybelle 2001.
Wilkinson, R., Los Templos del Antiguo Egipto, Barcelona: Destino 2002.
Este sitio web utiliza cookies tanto propias como de terceros para mejorar la experiencia de navegación y recopilar información estadística relacionada con ella. Al hacer click en Acepto, estás dando tu consentimiento para el uso de esta tecnología pudiendo deshabilitar esta opción desde tu navegador.
Acepto Más Información